Narzędzia

○Czas   Kalendarz / Czas konwersji
○Charakter   Znaków kod wykrywania / Z tabeli kod znaku / Wykrywanie języka / Analizy e-mail / Redaktor
○Www   Próbka
○Sieć   Szukaj IP / Wyszukiwanie adresów MAC
○Kodowanie i dekodowanie   Kodowanie adresów URL / Base64 / UUENCODE